Mokslo ir studijų institucijų dėmesiui!

Nuo 2009 m. liepos mėn. 7 d. pildykite metinę ataskaitą „LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLINĖ, MENINĖ IR SU JOMIS SUSIJUSI KITA VEIKLA“ internetu:

http://www.mii.lt/ATASKAITA

Tikimės, kad tai palengvins Jūsų darbą rengiant duomenis. Informaciją įvesite tiesiogiai į duomenų bazių sistemą (rekomenduojame Internet Explorer). Be to, bus automatiškai tikrinamas pateikiamų duomenų korektiškumas ir pilnumas. Aukštosioms mokykloms siūloma generuoti ataskaitos informaciją iš jų fakultetų įvestų duomenų.


Ataskaitiniais metais disertacijas apsigynusiems mokslininkams prašome užpildyti:

MOKSLININKO KORTELĘ

2009 m. birželio 29 d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1321 „DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ VERTINIMO“

Ataskaitos pildymo tvarka ir pateikimo terminai skelbiami LR Švietimo ir mokslo ministerijos rašte „Dėl metinės ataskaitos“.


Turite klausimų? Skambinkite mums tel. (8~5) 2109327 (Matematikos ir informatikos institutas, Akademijos 4-420, Vilnius) arba rašykite elektroniniu paštu: mokslas@ktl.mii.lt.