AKTUALIJOS        

Mokslo ir studijų institucijų dėmesiui!

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2008 m. mokslo ir meno darbų bei lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus, vertinimo rezultatus sužinosite tinklapyje http://www.mii.lt/INSTITUCIJOS/default.php.


2009-11-13 Mokslo ir meno darbų bei lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus, vertinimas
Informuojame, kad baigtas pirminis Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2008 m. mokslo ir meno darbų bei lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus, vertinimas. Vertinimo rezultatus sužinosite tinklapyje http://www.mii.lt/INSTITUCIJOS/default.php.
Institucijų pastabų dėl ekspertinio ar formaliojo vertinimo rezultatų Lietuvos mokslo taryba nebepriima. Galutinio vertinimo rezultatus planuojame paskelbti iki lapkričio 20 d.


Informuojame, kad fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių B kategorijos mokslo darbų vertinimo rezultatai nebus skelbiami, nes ne visi B kategorijos mokslo darbai įvertinti. Vertinimas, vadovaujantis "Mokslo ir studijų institucijų mokslinės ir meninės veiklos vertinimo metodika", buvo nutrauktas, kai įskaitomų B kategorijos mokslo darbų dalis sudarė 20% , 30% ar 40% A kategorijos taškų

Informuojame, kad baigtas pirminis Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2008 m. I ir II lygmens humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo darbų ir lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus HSM srityse, vertinimas.
Vertinimo rezultatus sužinosite tinklapyje
http://www.mii.lt/INSTITUCIJOS/default.php.

Institucijos gali teikti pastabų apie jų požiūriu netikslius ekspertinio ar formaliojo vertinimo rezultatus Lietuvos mokslo tarybai elektroniniu paštu audramt@ktl.mii.lt iki lapkričio 10 d.


Informuojame, kad yra baigtas pirminis institucijų mokslo produkcijos A ir C kategorijų fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse ir meno srities veiklos rezultatų 2008 metais, vertinimas. Vertinimo rezultatus sužinosite tinklapyje
http://www.mii.lt/INSTITUCIJOS/default.php.

Institucijos gali pateikti pastabas į jų požiūriu neteisingus ekspertinio ar formaliojo vertinimo rezultatus Lietuvos mokslo tarybai (163 kab.) arba elektroniniu paštu virgamt@ktl.mii.lt iki lapkričio 6 d.


Informuojame, kad yra baigtas pirminis institucijų lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse 2008 metais, vertinimas. Vertinimo rezultatus sužinosite tinklapyje
http://www.mii.lt/INSTITUCIJOS/default.php.

Pateikiant paraiškas, kai kurioms sutartims ir projektams nebuvo pateikta pakankamai informacijos pagal prašomą paraiškos formą. Trūkstamą informaciją institucijos gali pateikti Lietuvos mokslo tarybai (163 kab.) iki spalio 26 d.